پرداخت آنلاین X

مرکز فروش آنلاین نیک

سبد خرید - اینترنت گستران پارس نت

یافتن کالاها و سرویسها


پلن 1 گیگ
مقدار فضا 1 گیگ
ساب دامنه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
پهنای باند نامخدود
قیمت سالیانه - 20,833 ريال (دامنه رایگان)

پلن 1 گیگ
مقدار فضا 1 گیگ
ساب دامنه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
پهنای باند 3 گیگ
قیمت سالیانه - 33,333 ريال

پلن 2 گیگ
مقدار فضا 2 گیگ
ساب دامنه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
پهنای باند نامخدود
قیمت سالیانه - 29,167 ريال (دامنه رایگان)

پلن 4 گیگ
مقدار فضا 4 گیگ
ساب دامنه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
پهنای باند نامخدود
قیمت سالیانه - 33,333 ريال (دامنه رایگان)

پلن 5 گیگ
مقدار فضا 5 گیگ
ساب دامنه نامحدود
اکانت ایمیل نامحدود
دیتابیس نامحدود
پهنای باند نامخدود
قیمت ماهیانه - 100,000 ريال
قیمت سالیانه - 41,667 ريال